ביי דער ארבעט

Next
Bei der Arbet 10-2

At work on the fields
(מה זה: מאבאק?׳)

 © Andrew Brehm 2016