רחוב המלכים

Rechov Hamalkim

Kings Street in Haifa

 © Andrew Brehm 2016